Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2014

Dodooo

March 02 2014

Dodooo
Dużo o Tobie myślę, to wszystko.
— bezsenna noc

January 08 2014

Dodooo
8700 6373
Reposted fromszpilki szpilki viamyou myou

December 28 2013

Dodooo
Nic nie dzieje się dwa razy.. Już nigdy nie poczujesz się tak samo, nigdy nie wzniesiesz się trzy metry nad niebo..
— 3 Metry Nad Niebem <3
Reposted bykingaaaczekamnaciebiemaandarynka

December 21 2013

Dodooo
Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi 
— Strachy Na Lachy
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viacytaty cytaty
Dodooo
perfekcyjnie niezauważalna
— ja. /zauważcie-mnie-wreszcie
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
Dodooo
6120 8fa1 500
Reposted fromTimeRush TimeRush viacytaty cytaty

December 12 2013

Dodooo
Szczęśliwym się nie jest, szczęśliwym się bywa.

November 19 2013

Dodooo
Ten chłopak to była przyszłość, która się już nie wydarzy.
— usłyszane.
Dodooo
Tak często Cię widzę, choć tak rzadko Cię spotykam.
— Happysad
Reposted fromyourtitle yourtitle viamyou myou
Dodooo

April 08 2013

Dodooo
A twoje rzęsy łaskoczą mnie w szyję
I czuję, że żyję, nigdy cię nie zostawię
— Pezet
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty

April 07 2013

Dodooo
- Nie gap się tak na moje cycki!
- To one się na mnie gapią, ja tylko utrzymuje kontakt wzrokowy.
— zdecydowanie tekst dnia ;)
Dodooo
6142 51e8
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viacytaty cytaty

April 05 2013

Dodooo
mogłabym Cię pokochać bardzo. na zabój..
...ale teraz już za późno..
— ...zniszczyłeś wszystko.
Reposted frommadlenaa madlenaa viacytaty cytaty
Dodooo
- Czy wierzysz w miłość?
- Wierzę, ale coraz częściej wątpię.
— Ask.fm
Dodooo
To nie ja mam małe piersi - to Ty masz wielkie łapy!
— malazpala.soup,io
Reposted frommalazpala malazpala viacytaty cytaty

April 03 2013

Dodooo
3060 47b5
Reposted byzvierzBrainykabu
Dodooo
Poznam Cię z miłością naturalną, niedotykalną i nieprzewidywalną. Poznam Cię z miłością symetryczno-liryczną i niekoniecznie czystą.
— Enej ♥
Reposted byFancyVisionbleeemalina134kinkaaapyotrus
Dodooo
Czy dasz radę kochać .. Mimo, że ja, nie umiem już sam bez Ciebie wstać .. ♥ 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl